Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long -T.D.K hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán,tư­­ vấn tài chính kế toán, tư vấn thuế, thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp.… Công ty là một trong số ít công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002.

Năm 2022, Công ty tiếp tục nằm trong danh sách 40 công ty kiểm toán được chấp thận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ tài chính công bố theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021.

Tham khảo thêm tại: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM214790