Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã cảm ơn sự giúp dỡ của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K đến với bà con vùng lũ huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La gửi Thư cảm ơn đến Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K