Đội ngũ chuyên gia

 

Để hoạt động thành công và có hiệu quả chúng tôi luôn coi trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Hiện nay, Thăng Long – T.D.K  có đội ngũ bao gồm hơn 190 cán bộ, kiểm toán viên, kỹ thuật viên, trợ lý kiểm toán, được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán ở trong nước và ở nước ngoài, trong đó có 25 Kiểm toán viên Việt Nam, 10 Thẩm định viên về giá, 40 chuyên gia có chứng chỉ tư vấn thủ tục về Thuế và hàng trăm cộng tác viên bao gồm các Giáo sư, Tiến sỹ, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá với kinh nghiệm và chuyên môn dày dạn, sâu sắc và phong phú, chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của khách hàng.

Để duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, Thăng Long – T.D.K luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển con người, nâng cao chất lượng dịch vụ, Thăng Long – T.D.K luôn đưa ra mức phí dịch vụ hợp lý, chăm sóc và thường xuyên hỗ trợ khách hàng và mang tới các giá trị gia tăng khác.